,

Centralenhet Lcu9016 Iii

Assa Abloy
Tillgänglighet:

Beställningsvara: Beräknad leverans 2-6 dagar


Endast Pro kunder - Kontakta oss för konto

LCU9016III är en centralenhet för ARX systemet som kan anslutas direkt till befintligt TCP/IP nätverk. Centralen har plats för upp till 16 dörrmiljöer med upp till 32 kortläsare. LCU9016III använder sig av dynamisk IP adress, kommunicerar med protokollet SSL/TLS och byter automatiskt till kundunika kryptonycklar i samband med installation. LCU9016III har en kapsling som enkelt kan bestyckas med ARX larmkomponenter och agerar då även som ett larmsystem, master eller slav i ARX larmsystemet. LCU9016III kan förses med borrskydd (LCU-BS01) om larmklass 3 önskas. LCU9016III med monterat masterkort 9016III MIO, kan direkt hantera, sex larmsektioner samt styra larmon, om 9016III MIO kompletteras med larminterface (LIF01) kan även larmöverföring hanteras via SIA till larmsändare. För flera sektioner och larmområden ansluts larmenheter, via en för larmsystem unik AES-128 bitars krypterad buss (ASSA-SIO buss). På SIO- bussarna ansluts LCU9016III slavcentraler samt SIO-enheter, (se separata produktblad för dessa produkter). Unikt i marknaden kan larm även tas in direkt från dörrmiljöerna, som dörr forcerad, motorlås ej låst och så vidare. Dörrar anslutna via DAC530III kan även kompletteras med 530III-SIO-kort för ytterligare sektionsingångar och utgångar. Kommunikationen mellan master- och slav-centraler hanteras antingen via den AES-128 krypterade primära ASSA-SIO bussen eller via Ethernet anslutningen, vilket innebär att kommunikationen är redundant. I grundutförande är LCU9016III bestyckad med ett loopkort för anslutning av 4 stycken DAC-, PCR- eller DBL- enheter. Centralen kan enkelt byggas ut med upp till ytterligare 3 loopkort. Med dörrkontrollenhet DAC530/DAC564 blir montaget delat vilket ger en mycket hög säkerhet. Där säkerhetskraven inte är lika höga kan kompaktläsare användas som ett kostnadseffektivt alternativ. Centralen kan hantera över 100 000 kort och i praktiken obegränsat antal scheman, kalendrar, dagtyper etc. Mer än 30.000 logghändelser kan sparas lokalt innan dessa behöver överföras till ARX servern. LCU9016III har även en separat logghändelsefil för larmrelaterade händelser. Centralen arbetar autonomt, dvs. den fungerar även om nätverket är nere eller servern inte är igång Programvaran lagras i flash¬minne och kan uppdateras från ARX servern.

Varumärke/Fabrikat